top of page

Om oss

Det er mennesker i vårt nærmiljø som opplever hverdagen som krevende. Det kan handle om økonomi, helseutfordringer, ensomhet og lignende. Dette kan ramme oss alle i perioder. Vi har tro på at vi alle kan være med å bidra til å lette på utfordringer for hverandre i hverdagen.

 

«Ditt nabolag» er en ideell, livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon som ønsker å være med og gjøre vårt lokalmiljø til et bedre sted å bo i.

 

Dette vil vi gjøre blant annet ved å legge til rette for utdeling av mat. Vi har et godt samarbeid med Matsentralen i Rogaland og leverer ukentlig ut mat til enkeltpersoner og familier i vårt nærmiljø. 

Vi er flere som liker å gjøre praktisk arbeid sammen. Vi får henvendelser fra privatpersoner som trenger hjelp til praktiske gjøremål, og forsøker så langt det lar seg gjøre og imøtekomme disse henvendelsene. 

 

Vi ønsker å være med på å skape gode relasjoner og har startet Vaffelhjerte, et møtested hvor alle aldersgrupper er velkomne. I "Ditt nabolag" er det per i dag ansatt en frivillighetskoordinator som finansieres av sponsormidler og private gaver.

Ta gjerne kontakt på telefon 48 900 500

Tirsdag, onsdag og torsdag: 09.00 - 16.00

bottom of page